Kontakt

Adresa:
Николе Тесле 2-3
Пале
Република Српска
71420
Босна и Херцеговина

Elektronska pošta: czsrp@teol.net
Telefon: 00387 (0) 57 20 11 20,
Faks: 00387 (0) 57 20 11 20Законски и подзаконски прописи PDF Štampa El. pošta
 • Закон о социјалној заштити(„Службени гласник РС“, бр. 5/93,15/96,110/03);
 • Закон о дјечијој заштити („Службени гласник РС“, бр. 4/02);
 • Породични закон („Службени гласник РС“, бр. 54/02);
 • Закон о заштити лица са менталним поремећајима („Службени гласник РС“, бр. 46/04)
 • Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида („Службени гласник РС“, бр. 98/04 i 91/06);
 • Зако о раду („Службени гласник РС“,  bбр 55/07);
 • Закон о систему јавних служби („Службени гласник РС“, бр. 68/07);
 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 106/05);
 • Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 18/99,51/01,70/01, 51/03);
 • Закон о заштити насиља у породици („Службени гласник РС“, бр. 118/05);
 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 13/02);
 • Закон о управним споровима („Службени гласник РС“, бр. 109/05);
 • Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 58/03 i 85/03);
 • Закон о ванпарничном поступку  („Службени лиср СРБИХ“, бр. 10/89);
 • Кривични закон („Службени гласник“, бр. 49/03);
 • Закон о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 50/03, 111/04, 68/07);
 • Закон о буџетском системи („Службени гласник РС“, бр. 96/03 ,14/04, 67/05, 34/06, 128/06, 117/07);
 • Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 67/05);
 • Правилник о разврставању лица са сметњама у физичком и психичком развоју („Службени гласник РС“, бр. 115/03);
 • Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити („Службени гласник РС“, br. 83/02);
 • Правилник о оцјењивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр. 18/04);
 • Правилник о критеријумима и мјерилима за утврђивање цијене услуга за смјештај корисника, цијену програма за вршење радног оспособљавања корисника и цијену програма центра за социјални рад („Службени гласник РС“, бр. 83/02);
 • Уредба о канцеларијском пословању („Службени гласник РС“, бр.1/04);
 • Упуство о вођењу евиденције и документације о лицима стављеним под старатељство („Службени гласник РС“, бр. 27/04);
 • Упуство о усвојењу („Службени гласник РС“, бр. 27/04);

 

 

Donatori

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner