Kontakt

Adresa:
Николе Тесле 2-3
Пале
Република Српска
71420
Босна и Херцеговина

Elektronska pošta: czsrp@teol.net
Telefon: 00387 (0) 57 20 11 20,
Faks: 00387 (0) 57 20 11 20Дјелатност PDF Štampa El. pošta

Основна подручја дјеловања ове установе су:

А) Послови у оквиру јавних овлаштења:

•    Утврђивање и реализација права из социјалне заштите грађана и њихових породица,
•    Утврђивање и реализација права из дјечије заштите,
•    Провођење породичне заштите и остваривање функције ограна старатељства.
•    Праћење, оцјена и ревизија утврђених права из свих области,
•    Исплата новчаних давања корисницима,
•    Пружање социјалних услуга и подршке корисницима,
•    Вођење и ажурирање евиденције у складу са законом.

Б) Послови стручне службе:

•    Праћење  појава и проблема из области социјалне заштите,
•    Истраживање  и анализа  ситуације и развој специфичних програма који одговарају на
приоритетне потребе,
•    Информисање,                                                                                                       
•    Анализирање  и планирање  активности на побољшању социјалне заштите  и развоју нових
модела и приступа у социјалном раду,

В) Координација и развој партнерства:

•    Развој сарадње са носиоцима ( Општином и Републиком) и актерима у социјалној заштити
( НВО, породице, јавне установе, мјесне заједнице) и подршка развоју капацитета ових
установа),
•    Иницирање организовања грађана и подршка оснивању удружења, подршка постојећим
удружењима.


Поред претходних послова Центар обавља и стручне послове у провођењу социјалне заштите и социјалног рада, породичне и дјечије заштите и то:

•    Открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,
•    Предлаже и предузима мјере у рјешавању социјалних потреба грађана и прати њихово
извршење,
•    Предлаже мјере за унапређење социјалне заштите и планирање развоја система социјалне
заштите у локалној заједници , организује и проводи одговарајуће облике социјалне и дјечије
заштите и непосредно пружа социјалне услуге,
•    Прати стање у области дјечије заштите, покреће иницијативе и предлаже мјере за унапређење
система дјечије заштите,
•    Развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању
социјалних проблема,
•    Пружа дијагностичке услуге , проводи одговарајући третман, савјетодавне, терапијске услуге и
стручну помоћ корисницима,
•    Ради на развоју разноврсних модела збрињавања корисника у заједници и социјалних услуга у
складу са потребама корисника , развија социјални рад у заједници,
•    Обавља савјетодавне послове за проблеме брака и породице , васпитања дјеце, усвојења,
односа родитеља и дјеце,
•    Обавља аналитичко-истраживачке послове и
•    Врши друге послове утврђене законом и одлуком Скупштине општине Пале.

Центар своју дјелатност обавља примјењујући савремена стручна и научна знања , важеће законске и друге прописе, користећи методе социјалног и другог стручног рада.

 

Donatori

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner